Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på stöd i oförutsedda situationer. Det gör att du känner dig tryggare i din bostad.

Kontakt

Enheten äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad