Legionella

Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem. Under vissa förutsättningar kan de börja växa till i dessa system och bli en hälsorisk.

Bakterierna lever i temperaturintervallet 0-50° Celsius.Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. De flesta av oss får i sig legionellabakterier utan att bli sjuka. Cirka 100 till 150 fall av legionellainfektion rapporteras varje år i Sverige, varav närmare hälften har smittats utomlands.

Att dricka vatten som innehåller legionella anses inte farligt. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterier och samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret.

För att bli sjuk krävs att bakterierna kommer ner i lungorna. Bakterierna är så små att de kan finnas i vattendimma (aerosol) som uppstår där vattenstrålar slås sönder t ex vid duschning och i bubbelbad.

Legionella kan orsaka två olika sjukdomar; legionärssjuka och pontiacfeber.

Legionärssjuka och pontiacfeber

Legionärssjukan är en allvarlig lunginflammation med symptom som hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor. Sjukdomsstadiet åtföljs av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymptom. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Pontiacfeber är en influensaliknande sjukdom med feber och muskelvärk som går över efter cirka fem dygn.

Tillväxt och spridning av legionellabakterier

Bakterien förökar sig inte under 20° Celsius. Mellan 20-45° Celsius sker tillväxt av bakterier och det är därför viktigt att varmvattentemperaturen i tappkranen är lägst 50° Celsius.

Förutom temperaturen är tiden för tillväxt av stor betydelse. Stillastående ljummet vatten kan utgöra en god miljö för legionellabakterier. Tillväxten gynnas också av den biofilm som nästan alltid finns på insidan av vattentankar, ledningar och duschslangar.

För sanering av system där man funnit legionella rekommenderas en tillfällig höjning till 70° Celsius i varmvattenberedare och spolning vid alla tappställen med minst 60° Celsius vatten i minst tio minuter. Hjälp av någon erfaren konsult inom området rekommenderas. Efter sanering bör kontrollanalys av vattnet göras.

Exempel på installationer där legionellabakterier kan växa:

  • Ledningar - Komplicerade vattensystem. - Delar där vatten blir stillastående. - Ledningar som sällan används eller avstängda ledningar (blindledningar).
  • Varmvattenberedare - Ojämn temperatur (bottenvattnet kan vara kallare än övrigt vatten) - Beredare som inte är rengöringsbara.
  • Luftfuktare
  • Duschslangar och duschmunstycken
  • Duschanordningar med låg temperatur som ej kan regleras
  • Ventilationssystem med intag nära kyltorn
  • Bubbelpooler och prydnadsfontäner

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad