Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Boendemiljö, buller & luftkvalitet

Om vi ska kunna leva tillsammans i en god och säker miljö, krävs kunskap och att vi visar varandra hänsyn. Här kan du läsa om vad som gäller i Mjölby kommun för allt från radon, tobaksrök och vedeldning till störande buller, oväsen och magnetfält.