Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Trafik & resor

Häckar & buskage

Med tanke på trevnad och trafiksäkerhet gäller det att hålla växtligheten i trim.

Bild som visar hur lågt en häck ska klippas.

Vid hörntomter får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 10 meter åt vardera hållet från hörnet. Det gäller även om gång- och cykelbanor finns utanför din fastighet.

Vid utfart mot gata får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Vid gångbanor ska det vara fri höjd på 2,5 meter under träd och buskar.

Vid cykelbanor ska det vara en fri höjd på 3,2 meter.

Vid körbanor ska bilar ha fri höjd på 4,6 meter.

Plantera helst dina buskar 0,6 meter från tomtgränsen och träd 2 meter in. Om dina växter beger sig utanför tomtgränsen kan kommunen ha rätt att ta bort det som är utanför din tomt.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till service- och teknikförvaltningen.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Bild som visar hur häcken ska klippas vid en garageutfart.
Bild som visar hur man ska klippa grenar som sticker ut över gång- eller cykelbana och bilväg.