Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Järnvägsgatan får en säkrare övergång

Nu är vi igång med att bygga ett farthinder på Järnvägsgatan i Mjölby, vid korsningen Jonsbergsvägen och Skattegårdsgatan. Vi vill att så många som möjligt ska kunna gå, cykla och köra på ett säkert sätt i trafiken, så av den anledningen anläggs ett så kallat aktivt farthinder på platsen. Det kommer bli en säkrare övergång för alla som rör sig i området.

Aktiva farthinder aktiveras endast om fordonet kör för fort och då fälls en lucka ner några centimeter i marken för att få fordonet att dämpa farten. Åtgärden skadar inte fordonet men det skakar till kraftigt och det kan kännas obehagligt. Men så länge fordonet håller den gällande hastighetsgränsen så är hindret plant och det märks inget alls inne i fordonet.

Arbetet beräknas pågå hela sommaren och framkomligheten på den aktuella platsen kommer tidvis vara begränsad. Personalen som jobbar på platsen har en utsatt arbetsplats så vänligen håll låg hastighet förbi så de kan känna sig trygga. Trafiken kommer regleras med trafikljus men har du möjlighet ber vi dig välja en annan väg.

Vid frågor är du välkommen att kontakta trafikingenjör Joel Runn på telefonnummer 0142- 856 29 eller via e-post joel.runn@mjolby.se

Aktivt farthinder