Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar bidrar till att stadsbilden blir levande och händelserik, men gatan tillhör oss alla, därför är det nödvändigt med riktlinjer. Riktlinjerna är antagna av byggnadsnämnden i mars 1996.

Råd och regler

Golv

Det är snyggast när möblerna står direkt på marken, då blir serveringen en del av gatan. Trätrallar och plastmattor är helt främmande material i en gedigen stadsmiljö och kan endast i undantagsfall accepteras.

Möbler

Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön, vita plastmöbler godkänns inte.. Caféstolar i smide, metall eller trä passar bättre. Det finns också mörkt färgade plastmöbler som kan accepteras. Samordna gärna stolar och bord med de övriga serveringarna längs gatan eller på torget.

Inramande väggar och staket

Det kan vara lämpligt att avgränsa serveringen med staket, blomsterarrangemang eller liknande. Staketet får aldrig vara högre än en meter, då krävs det bygglov. Inramningarna får inte förses med reklambudskap.

Undvik allt material som kan förknippas med med villaträdgårdar och lantliga idyller. Serveringen ska passa in i stadsmiljön. Svarta smidesstaket, eventuellt med fyllningar av glas, pollare av järn eller granit anses lämpliga. Vid inramning med trästaketställs speciellt höga kravför att ej förknippas med trädgårdsstaket.

Färg och form

Uteserveringens färg och form får inte dominera gatan. Låt den inordna sig och bidra till en fin stadsmiljö. Undvik stora reklambudskap och bjärta färger. Välj gärna enkla och robusta material och helst enfärgade kraftiga kanvastyger på markiser och parasoll. Försök samordna färger och material längs gatan eller på torget.

Tak

Tak i form av fasta arrangemang får ej förekomma. Parasoller är ofta den riktiga lösningen med hänsyn till karaktären på uteserveringen och det syfte som ska tjänas.

Tillstånd

Tillstånd för uteservering på allmän plats söks hos Polismyndigheten. I Polisens handläggning av ansökan ingår att inhämta kommunens yttrande. För att kunna få tillstånd måste kommunen kunna tillstyreka ansökan.

Kommunen tillstyrker ansökan endast om det bland annat finns förutsättningar för markupplåtelse ur trafiksäkerhetssynpunkt och utformningssynpunkt. Därför är det viktigt att du som vill ha tillstånd kan ge en bra bild av uteserveringens läge och utformning. Professionell hjälp underlättar som regel möjligheten att få en snabb handläggning och tillstånd.

Riktlinjer för uteserveringar för utskrift Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad