Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölby får fin placering i ranking

I veckan kom Dagens Samhälle med sin ranking Årets superkommuner 2019. Tidningen bygger rankingen på officiell statistik och tittar både på hur kommunerna har utvecklats över tid och på ett antal framtidsfaktorer. Man vill med detta lyfta fram goda exempel på kommuner som lyckas väl med kärnverksamheten, lockar till sig nya invånare och står väl rustade inför framtiden.

Kommunerna delas in i tre grupper: storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö och deras grannkommuner, städer och stadsnära kommuner och till sist småstads- och landsbygdskommuner. Mjölby kommun placerar sig på 13:e plats i gruppen städer och stadsnära kommuner som innehåller 108 kommuner.

Totalt sett placerar sig Mjölby kommun på 36:e plats av landets 290 kommuner och tillhör därmed de 12 procent bästa kommunerna i landet! Av östgötakommunerna är det endast Linköping som placerar sig bättre i rankingen. Mjölby klättrar dessutom elva placeringar i rankingen jämfört med föregående år.

- Jag är naturligtvis mycket glad för den fina placeringen. Den visar att vi har en välskött och attraktiv kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby.

Den höga placeringen bygger framför allt på:

  • bra förbindelser (exempelvis andel hushåll som har minst 100 MB/s i bredbandsuppkoppling, företagens nöjdhet med kommunikationerna)
  • god ekonomi (exempelvis kommunens resultat i kronor per invånare, soliditet, självfinansieringsgrad av kommunens investeringar de senaste fyra åren)
  • utbildningsnivå (andel invånare 25-64 år med gymnasie- respektive högskoleutbildning)
  • god vård och omsorg (exempelvis brukarbedömningar av hemtjänst och särskilt boende)


- Det är viktigt att inte slå sig till ro utan fortsätta arbetet på den inslagna vägen, säger Cecilia Burenby. Vi står infor flera stora investeringar i exempelvis skolor och förskolor den närmaste tiden och planerar också för nya bostadsområden bland annat söder om Eldslösaleden i Mjölby. Det ställer stora krav på en ekonomi i balans, avslutar hon.

Svartån och stadsparken

Publicerad 24 maj 2019