Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kvalitetsdeklaration för snörjning

Inom Mjölby kommuns väghållningsområde ska man kunna gå, cykla och köra säkert på gator och vägar, trots både snö och halka. Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar att hålla vintervägarna rena och säkra.

Trafikverket sköter genomfartslederna i Mantorp, Väderstad, Hogstad, Sya, Spångsholm, Västra Harg och Normlösa. Enskilda vägar sköts av fastighetsägarna. Det övriga vägnätet är Mjölby kommuns ansvar. Vår ordinarie arbetsstyrka kompletteras med ett tiotal snöröjningsentreprenörer röjer undan snö och kör vid behov bort den, samt sandar och saltar när det är halt. Gång- och cykelbanor snöröjs först, liksom huvud- och bussgator.

Vid svåra väderleksförhållanden som blixthalka och extrema snöfall måste de viktigaste platserna prioriteras, bland annat till vårdcentral och räddningstjänst.

Kriterier för vinterväghållning

Platser

Startmått

Senast klart

efter avslutat snöfall

Gång- och cykelbanor, torg, med meraVid snöfall, huvudröjning

5 centimeter

8 timmar

Vid snöfall, efterröjning


24 timmar

Vid halka, bekämpning


8 timmar

Huvud- och bussgatorVid snöfall, huvudröjning

7 centimeter

8 timmar

Vid snöfall, efterröjning


48 timmar

Vid halka, bekämpning


5 timmar

Övrigt väg- och gatunätVid snöfall, huvudröjning

7 centimeter

32 timmar

Vid snöfall, efterröjning


72 timmar

Vid halka, bekämpning


24 timmar

  • Upplogade snövallar får normalt ligga kvar, men körs bort om de orsakar problem med framkomlighet för biltrafik, cyklister och fotgängare. I bostadsområden kan gångbanor komma att användas för uppläggning av snö.
  • Handskottning utförs vid övergångsställen, trappor, ramper och dylikt där maskinröjning ej kan utföras.
  • Sandningssand ska vara bortsopad från huvud- och bussgator, samt gång- och cykelvägar senast den 15 maj och den 15 juni från övriga vägar.

Bra att tänka på

  • Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor och motsvarande utrymme utmed tomtgräns. Undantag när kommunen plogat igen gångbanan.
  • Snö från garageuppfarten får inte skottas ut i gatan. Vi vill också påminna fastighetsägaren om att hålla taken fria från is och snö som kan ramla ner på gångbanan.
  • Ställ bilen enligt gällande parkeringsregler så går det snabbare för oss att få våra gator snöröjda.
  • Privatpersoner får fritt hämta mindre mängder sand vid våra förråd; Bjälbogatan 22 i Skänninge, Ramstadgatan 17 i Mjölby och korsningen Riksvägen/Trumpetarevägen i Mantorp.