Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Trafik & resor

Parkering

Kommunen tar inte ut någon avgift för att parkera på det kommunala vägnätet. Du behöver heller inte p-skiva för att parkera. I Mjölby centrum finns ca 1200 platser på allmän plats, ytterligare platser finns vid de större målpunkterna.

Kostnadsfritt

Om det inte finns någon skylt eller markering, eller om det inte råder någon generell parkeringsregel, får du parkera på båda sidor av gatan. På vardagar (utom dag före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 timmar i en följd.

Parkeringskarta för Mjölby centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I anslutning till E4:an/32:an, på Viringeområdet i Mjölby, finns också cirka 30 parkeringsplatser för samåkning, de kostar inte heller något att använda.

Husbilar

Vi har även ställplatser för husbilar, de finns vid Väderstad skola soch på Skogssjöns camping. Trafikverket har ställplatser för husbilar vid sin rastplats Albacken.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

I Mjölby centrum och på andra platser finns parkeringsplatser för rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor. De är belägna så att avståndet mellan parkeringsplats och målpunkt ska vara kort. Det går att få tillstånd för att parkera på dessa platser men det krävs läkarintyg.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning med syfte att skapa trafiksäkerhet god tillgänglighet för bland annat räddningstjänst, snöröjning och sandsopning. Parkeringsvakterna påtalar också för kommunen var eventuella skrotbilar finns. Kommunen kan då i sin tur besluta och verkställa flyttning. Även cyklar som stått längre än tre månader omhändertas.

Om du parkerar fel får du böta mellan 400 kronor och 1000 kronor beroende på hur grov den olovliga parkeringen är.