Gräva, schakta: tillstånd

Om du vill använda allmän plats (gator, gång- och cykelvägar, parker eller torg) eller gräva i kommunens mark behövs ofta både tillåtelse att använda allmän plats, grävningstillstånd och trafikanordningsplan.

Tillstånd för att gräva och schakta

Om du ska schakta eller gräva i kommunens mark ska du söka tillstånd.

Använd blanketten grävningsansökan Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd att använda allmän plats, Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska utföra arbete på eller invid en väg behöver du en trafikanordningsplan (TA-plan). Genom planen säkerställs att rätt vägmärken och anordningar används och att arbets- och trafikmiljön blir säker.

Blankett för tillfällig trafikanordningsplan vid vägarbete Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till tillfällig trafikanonrdningsplan vid vägarbete Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka dina blanketter till service- och teknikförvaltningen senast 2-4 veckor före arbetet ska börja.

Adress: Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen, 595 80 Mjölby

Senast publicerad