Belysning

Kommunen ansvarar för all offentlig belysning på gator, vissa landsvägar och i parker. Totalt sett finns runt 7 000 belysningspunkter. Kommunen tar ibland hjälp av en ljusdesigner för att få funktionellt och stämningsfullt ljus, bland annat i i stadsparken och andra liknande miljöer.

Drift och underhåll av gatubelysningen

Drift och underhållet sköts till största del av Mjölby Svartådalen Energi Aktiebolag och Utsikt Aktiebolag.

Enligt kommunens plan för belysning gås alla lampor igenom varje höst. Inom tre områden inspekteras lamporna och de trasiga byts ut. Inom det fjärde och sista området byts alla lampor ut.

Ditt ansvar för att belysningen ska ge önskad effekt

Kom ihåg att klippa träd och grenar som hindrar ljuset att komma fram på gatorna och gång- och cykelbanorna.

Felanmälan

Meddela gärna kommunens felanmälan om det är kommunens träd som skymmer eller om det är andra fel på armaturer eller stolpar.

Felanmälan

Trygghetsarbete

Om det är många trasiga lampor eller fel på platser där mörkret skapar en trafikfara eller stor otrygghet lagas lamporna omgående, annars inväntas den inspektionsrunda som beskrevs ovan. Tillsammans kan vi också försöka förhindra onödig och kostsam skadegörelse på vår belysning.

Senast publicerad