Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Häckar & buskage

Med tanke på trevnad och trafiksäkerhet gäller det att hålla växtligheten i trim. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Många människor skadas i onödan varje år på grund av dålig sikt. Du som är tomtägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas.

Bild som visar hur lågt en häck ska klippas.

Vid hörntomter får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 10 meter åt vardera hållet från hörnet. Det gäller även om gång- och cykelbanor finns utanför din fastighet.

Vid utfart mot gata får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Vid gångbanor ska det vara fri höjd på 2,5 meter under träd och buskar.

Vid cykelbanor ska det vara en fri höjd på 3,2 meter.

Vid körbanor ska bilar ha fri höjd på 4,6 meter.

Plantera helst dina buskar 0,6 meter från tomtgränsen och träd 2 meter in. Om dina växter beger sig utanför tomtgränsen kan kommunen ha rätt att ta bort det som är utanför din tomt.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till service- och teknikförvaltningen.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Bild som visar hur häcken ska klippas vid en garageutfart.
Bild som visar hur man ska klippa grenar som sticker ut över gång- eller cykelbana och bilväg.

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se