Häckar och buskage

Med tanke på trevnad och trafiksäkerhet gäller det att hålla växtligheten i trim. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Många människor skadas i onödan varje år på grund av dålig sikt. Du som är tomtägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas.

Du som har tomt intill gata

Om dina träd, din häck eller buskar växter sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det är fri höjd för trafikanterna.

  • Vid gångbanor ska det vara fri höjd på 2,5 meter under träd och buskar.
  • Vid cykelbanor ska det vara en fri höjd på 3,2 meter.
  • Vid körbanor ska bilar ha fri höjd på 4,6 meter.
Bild som visar hur man ska klippa grenar som sticker ut över gång- eller cykelbana och bilväg.

Du som har hörntomt

Vid hörntomter får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 10 meter åt vardera hållet från hörnet. Det gäller även om gång- och cykelbanor finns utanför din fastighet. Notera att växtlighet på murar och liknande måste klippas ned ytterligare, så den
totala höjden från gata till fri sikt är högst 70 centimeter. Växtlighet får heller inte skymma
belysningsstolpar, vägmärken eller liknande som finns i gatumiljöerna.

Bild som visar hur lågt en häck ska klippas.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart mot gata får inte häckar eller buskar vara högre än 70 centimeter, minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Plantera helst dina buskar 0,6 meter från tomtgränsen och träd 2 meter in. Om dina växter beger sig utanför tomtgränsen kan kommunen ha rätt att ta bort det som är utanför din tomt.

Bild som visar hur häcken ska klippas vid en garageutfart.

Senast publicerad