Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

TRAFIK & RESOR

Vägarbeten, underhåll

Barmarksunderhåll innebär att laga och hålla rent gatu-, gång- och cykelnätet. Varje år lagas potthål och andra ojämnheter i asfalten.

Varje år får vissa gator eller delar av gator dessutom en helt ny asfaltsbeläggning. Ny asfalt läggs också när fjärrvärme, bredband eller annat har grävts ner i marken. Detta är ett arbete där ledningsägaren (exempelvis fjärrvärme- eller bredbandsbolaget), kommunen och kommunens asfaltsentreprenör samverkar.

Ibland kan enskilda fastighetsägarem bli inblandade i asfaltsläggning, exempelvis vid dålig avrinning eller om kantstenen till infarten ska sänkas.

Karta över planerade vägarbeten i Mjölby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se