Vägarbeten

Barmarksunderhåll innebär att laga och hålla rent gatu-, gång- och cykelnätet. Varje år lagas potthål och andra ojämnheter i asfalten.

Väghållare

För att veta vem som är väghållare, det vill säga äger vägen och ansvarar för desn fysiska utformning, tittar du enklast i Nationella Väg Databasen hos Trafikverket. 

Nationella VägDataBasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsägarens ansvar

Ibland kan enskilda fastighetsägarem bli inblandade i asfaltsläggning, exempelvis vid dålig avrinning eller om kantstenen till infarten ska sänkas.

Karta över planerade vägarbeten i Mjölby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Peter Wimble

Telefon: 0142-859 90

peter.wimble@mjolby.se