Vägarbeten

Barmarksunderhåll innebär att laga och hålla rent gatu-, gång- och cykelnätet. Varje år lagas potthål och andra ojämnheter i asfalten.

Väghållare

För att veta vem som är väghållare, det vill säga äger vägen och ansvarar för desn fysiska utformning, tittar du enklast i Nationella Väg Databasen hos Trafikverket. 

Nationella VägDataBasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägarens ansvar

Ibland kan enskilda fastighetsägarem bli inblandade i asfaltsläggning, exempelvis vid dålig avrinning eller om kantstenen till infarten ska sänkas.

Karta över planerade vägarbeten i Mjölby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010- 234 50 00

Senast publicerad