Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Till förvaltningen hör barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning.

Kontakt

Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 010-234 51 46

christer.lordh@mjolby.se


Verksamhetschef förskola

Catharina Bladh
Telefon: 010-234 62 85

catharina.bladh@mjolby.se


Verksamhetschef grundskola

Caroline Andersson
Telefon: 010-234 57 00

caroline.andersson@mjolby.se


Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning

Kristina Lohman

Telefon: 010-234 51 23

kristina.lohman@mjolby.se


Verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan

Linda Hedlund

Telefon: 010-234 57 90

linda.hedlund@mjolby.se


Information om verksamheterna finns under Utbildning och barnomsorg

Senast publicerad