Funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet Funktionsnedsättningar möjliggör för ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder aktiviteter, sysselsättning och olika boendeformer. Personer med funktionsnedsättningar omfattas av lagen LSS, lagen om stöd och service till funktionsnedsatta.

Verksamhetsområden

Planeringsenheten

Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet

Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende enligt Lagen om stöd och service, LSS

Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Socialpsykiatri

Uppdraget är att erbjuda stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.

Kontakt

Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Lena Brüde
Telefon: 010-234 51 91

lena.brude@mjolby.se


Enhetschef daglig verksamhet

Jens Eriksson
Telefon: 010-234 52 01

jens.eriksson@mjolby.se


Enhetschefer boenden enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Jayne Fransson

Telefon: 010-234 58 19

jayne.fransson@mjolby.se


Isabel Palmgren

Telefon: 010-234 56 95

isabel.palmgren@mjolby.se


Daniel Petersson

Telefon: 010-23453 13

daniel.petersson@mjolby.se


Enhetschef socialpsykiatri

Ida Brint-Nielsen
Telefon: 010-234 55 89
ida.brint-nielsen@mjolby.se

 

Enhetschef planeringsenhet och personligt utformat stöd

Elisabeth Svensson
Telefon: 010-234 51 26
elisabeth.svensson@mjolby.se