Funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet Funktionsnedsättningar möjliggör för ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder aktiviteter, sysselsättning och olika boendeformer. Personer med funktionsnedsättningar omfattas av lagen LSS, lagen om stöd och service till funktionsnedsatta.

Verksamhetsområden

Planeringsenheten
Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet
Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende enligt Lagen om stöd och service, LSS
Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Kontakt

Tillförordnad chef LSS

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

kristina.granlund@mjolby.se


Enhetschef daglig verksamhet

Alexander Lappi
Telefon: 0142-859 06

alexander.lappi@mjolby.se


Enhetschefer boenden enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Jayne Fransson

Telefon: 0142-858 19

jayne.fransson@mjolby.se


Isabel Eriksson

Telefon: 0142-856 95

isabel.eriksson@mjolby.se

Jayne Fransson


Tillförordnad enhetschef planeringsenheten

Elisabeth Svensson
Telefon: 0142-851 26

elisabeth.svensson@mjolby.se