Äldre

äldre

Verksamheten Äldre erbjuder stöd, omsorg och olika boendeformer för äldre.

Verksamheten erbjuder olika tjänster och boendeformer som till exempel hemtjänst, mötesplatser för gemenskap, daglig verksamhet, trygghetsboenden och vårdboenden som på olika sätt möjliggör för ett självständigt och aktivt liv.

Verksamhetsområden

Hemtjänst
Uppdraget är att utföra hemtjänst till personer som behöver hjälp och stöd i hemmet.

Vårdboende
Mjölby, Skänninge och Väderstad.
Uppdraget är att erbjuda en bra och trivsam boendemiljö till människor som inte längre kan bo kvar hemma.

Kontakt

Verksamhetschef äldre

Catherine Stolfer Suneson

Telefon: 0142-854 89

cathrine.stolfnersuneson@mjolby.se
  

Enhetschefer Hemtjänst

Maud Steen

Telefon: 0142-850 96

maud.steen@mjolby.se


Vakant

Telefon: 0142-859 75

 


Sara Lönnkvist

Telefon: 0142-36 61 87

sara.lonnkvist@mjolby.se


Anna-Karin Westlund

Telefon: 0142-850 71

anna-karin.westlund@mjolby.se

 

Enhetschefer vårdboenden

Veronica Holmstedt, Mjölby

Telefon: 0142-851 08
veronica.holmstedt@mjolby.se

 

Azra Redzepovic, Mjölby
Telefon: 0142-850 51
azra.redzepovic@mjolby.se

Annelie Fröjd, Skänninge och Väderstad

Telefon: 0142-854 04

annelie.frojd@mjolby.se


Christian Wallin Andersson, Skänninge och Väderstad

Telefon: 0142-858 01

christian.wallin-andersson@mjolby.se