Äldre

äldre

Verksamheten Äldre erbjuder stöd, omsorg och olika boendeformer för äldre.

Verksamheten erbjuder olika tjänster och boendeformer som till exempel hemtjänst, mötesplatser för gemenskap, daglig verksamhet, trygghetsboenden och vårdboenden som på olika sätt möjliggör för ett självständigt och aktivt liv.

Verksamhetsområden

Hemtjänst
Uppdraget är att utföra hemtjänst till personer som behöver hjälp och stöd i hemmet.

Vårdboende
Mjölby, Skänninge och Väderstad.
Uppdraget är att erbjuda en bra och trivsam boendemiljö till människor som inte längre kan bo kvar hemma.

Kontakt

Chef äldre

Caroline Strand

Telefon: 0142-854 89

caroline.strand@mjolby.se
  

Enhetschefer Hemtjänst

Ida Brint-Nielsen

Telefon: 0142-850 71

ida.brint-nielsen@mjolby.se


Emma Rosén

Telefon: 0142-859 75

emma.rosen@mjolby.se

 

Sara Lönnkvist

Telefon: 0142-36 61 87

sara.lonnkvist@mjolby.se


Enhetschefer vårdboenden

Cathrine Stolfer Suneson, Mjölby

Telefon: 0142-858 19

cathrine.stolfersuneson@mjolby.se


Azra Redzepovic, Mjölby
Telefon: 0142-850 51
azra.redzepovic@mjolby.se

Annelie Fröjd, Skänninge och Väderstad

Telefon: 0142-854 04

annelie.frojd@mjolby.se


Christian Wallin Andersson, Skänninge och Väderstad

Telefon: 0142-858 01

christian.wallin-andersson@mjolby.se