Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso -och sjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård på vårdboenden och för personer som bor i ordinärt boende, som av medicinska skäl inte kan ta sig till vårdcentralen. I verksamheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med medicinska bedömningar, behandlingar, stöd och råd i medicinska frågor samt rehabilitering.

Kontakt

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Sonja Johansson
Telefon: 0142-854 79

sonja.johansson@mjolby.se

 

Enhetschef hemsjukvård i särskild och ordinärt boende

Petra Stämneryd
Telefon: 0142-857 27

petra.stamneryd@mjolby.se

 

Enhetschef rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång och Dacke korttidsboende

Anna-Carin Jonsson
Telefon: 0142-366288

anna-carin.jonsson@mjolby.se