Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. Enheterna ”utredning” informerar, utreder, beslutar om och följer upp människors rättigheter och skyldigheter. Enheterna ”råd, stöd, behandling" och "socialpsykiatri” erbjuder stöd och behandlingar. Tillsammans skapar verksamheten förutsättningar för en självständig och fungerande livssituation.

Utredning
I uppdraget ingår att informera, utreda, besluta och följa upp människors rättigheter och skyldigheter.

Råd, stöd och behandling
Råd, stöd och behandling erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. 

Socialpsykiatri
Uppdraget är att erbjuda stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.

Kontakt

Chef individ- och familjeomsorg
Kristina Granlund
Telefon: 0142-851 91

kristina.granlund@mjolby.se


Enhetschef utredning,  barn unga och vuxna

Maria Wingmo
Telefon: 0142-850 39

maria.wingmo@mjolby.se


Enhetschef utredning, äldre och funktionsnedsatta

Evelina Gustafsson
Telefon: 0142-853 34

evelina.gustafsson@mjolby.se

   

Enhetschef råd, stöd och behandling

Jenny Nybacka
Telefon: 0142-851 32

jenny.nybacka@mjolby.se


Enhetschef socialpsykiatri

Elisabeth Moborg
Telefon: 0142-855 89

elisabeth.moborg@mjolby.se