Arbete och välfärd

Arbete och välfärd möjliggör för arbete och sysselsättning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Kontakt

Tillförordnad chef arbete och välfärd

Elin Alm Rahm

Telefon: 0142-857 56

elinalm.rahm@mjolby.se