Omsorgs- och socialförvaltningens ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I vårt uppdrag ingår att informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Våra verksamheter regleras i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakt

Förvaltningschef

Päivi Pannula

Telefon: 010-234 54 72

paivi.pannula@mjolby.se


Verksamhetschef Äldre

Catherine Stolfer Suneson

Telefon: 010-234 54 89

catherine.stolfersuneson@mjolby.se


Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Aniko Persson

Telefon: 010-234 51 91

aniko.persson@mjolby.se


Tf Verksamhetschef LSS

Aniko Persson

Telefon: 010-234 51 91

aniko.persson@mjolby.se


Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Petra Stämneryd

Telefon: 010-234 57 27

petra.stamneryd@mjolby.se


Chef ekonomi- och verksamhetsstöd

Camilla Eriksson

Telefon: 010-234 57 38

camilla.a.eriksson@mjolby.se


Kontaktuppgifter till medarbetare på ekonomi- och verksamhetsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johan Lindberg

Telefon: 010-234 64 28

johan.lindberg@mjolby.se


Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Annelie Fröjd

Telefon: 010-234 58 04

anneli.frojd@mjolby.se


Socialt ansvarig samordnare

Lena Brüde

Telefon: 010-234 51 94

lena.brude@mjolby.se

 

HR-konsult

Karoline Pettersson

Telefon: 010-234 59 82

karoline.pettersson@mjolby.se


Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Håkan Davidsson

Telefon: 010-234 53 78

hakan.davidzon@mjolby.se


Administrativ handläggare

Göran Lidemalm

Telefon: 010-234 52 24

goran.lidemalm@mjolby.se


Förvaltningssekreterare

Karin Olsson

Telefon: 010-234 54 81

karin.i.olsson@mjolby.se


Senast publicerad