Omsorgs- och socialförvaltningens ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I vårt uppdrag ingår att informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Våra verksamheter regleras i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakt

Förvaltningschef

Thomas Åhlander

Telefon: 0142-854 72

thomas.ahlander@mjolby.se


Verksamhetschef äldre

Catherine Stolfer Suneson

Telefon: 0142-854 89

catherine.stolfersuneson@mjolby.se


Chef individ- och familjeomsorg

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

kristina.granlund@mjolby.se


Chef LSS

Lena Brüde

Telefon: 0142-851 94

lena.Brude@mjolby.se


Chef hälso- och sjukvård,

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Sonja Johansson

Telefon: 0142-854 79

sonja.johansson@mjolby.se


Chef ekonomi- och systemstöd

Camilla Eriksson

Telefon: 0142-857 38

camilla.a.eriksson@mjolby.se


Kontaktuppgifter till medarbetare på ekonomi- och systemstöd

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Annelie Fröjd

Telefon: 0142-858 04

anneli.frojd@mjolby.se


HR-konsult

Karoline Pettersson

Telefon: 0142-859 82

karoline.pettersson@mjolby.se


Utvecklingsledare digitalisering

Magdalena Green

Telefon: 0142- 366264

magdalena.green@mjolby.se


Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Håkan Davidsson

Telefon: 0142-853 78

hakan.davidzon@mjolby.se


Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

goran.lidemalm@mjolby.se


Förvaltningssekreterare

Karin Olsson

Telefon: 0142-854 81

karin.i.olsson@mjolby.se


Förvaltningssekreterare, tjänstledig

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

christoffer.sjogren@mjolby.se