Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för måltidsservice och kommunal lokalvård. I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Kontakt

Förvaltningschef

Johan Cöster
Telefon: 010-234 50 08

johan.coster@mjolby.se


Fastighetschef

Viktor Broomé
Telefon: 010-234 53 92

viktor.broome@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Louise Sandstedt
Telefon: 010-234 59 90

louise.sandstedt@mjolby.se 


Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 010-234 58 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se


Vatten-, avlopp- och avfallschef

Maritha Hörsing
Telefon: 010-234 60 48

maritha.horsing@mjolby.se


Administrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 010-234 50 23

velid.jahic@mjolby.se


tekniska@mjolby.se

Senast publicerad