Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för måltidsservice och kommunal lokalvård. I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Kontakt

Tf förvaltningschef

Dag Segrell
Telefon: 0142-850 08

dag.segrell@mjolby.se


Fastighetschef

Viktor Broomé
Telefon: 0142-853 92

viktor.broome@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Peter Wimble
Telefon: 0142-859 90

peter.wimble@mjolby.se 


Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 0142-858 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se


Vatten-, avlopp- och avfallschef

Lars Edenhofer
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se


Administrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 0142- 850 23

velid.jahic@mjolby.se


Tf Projektchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-850 00

magnus.ribbing@mjolby.se


tekniska@mjolby.se