Miljökontoret

Miljökontoret, som lyder under miljönämnden, är gemensamt för Mjölby och Boxholms kommuner.

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Miljökontoret arbetar även med naturvård.

Information till företag och allmänhet är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Verksamhetsplan för 2020-2022PDF

Miljöchef Jenny Asp Andersson

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 0142-850 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se

 

Medarbetare på miljökontoret