Miljönämnden

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd med tillhörande miljökontor.

Miljönämnden verkar för en grön omställning genom att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

I uppgifterna ingår att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. På det sättet blir miljökontorets kontrollverksamhet också en tillgång för företagen, då både företagare och kunder kan känna sig trygga i att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

Reglemente Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljönämndens presidium

Ordförande
Ellinor Karlsson (S)

1:e vice ordförande
Monica Karlsson (S)

2:e vice ordförande
Jonni Harrius (KD)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

Lillemor Joelsson

Telefon: 010-234 52 44

lillemor.joelsson@mjolby.se

Senast publicerad