Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för de kommunala kultur- och fritidsverksamheterna och för Kulturskolan. Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och som stöd till föreningslivet. Nämnden ska söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler inom verksamhetsområdet och verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar, rekretationsområden och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Nämnden ska även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet samt vara kommunstyrelsens remissinstans när det gäller konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och offentliga platser.

Reglement för kultur- och fritidsnämndenPDF

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande

Kristin Kellander (L)

1:e vice ordförande

Rainer Fredriksson (S)

2:e vice ordförande

Jennie Bäck (M)

Politikerregister, kontaktsuppgifter till alla förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se