Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Medarbetare på räddningstjänsten

Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 0142-854 02

 

Vice räddningschef

Jan-Erik Forsén
Telefon:0142-854 06

 

Kundmottagning och reception

Helene Simonsson
Telefon: 0142-854 00

 

Stationsförman

Lars Karlsson
HR-ansvarig
Telefon: 0142-854 03

 

Brandinspektör

Torbjörn Karlsson
Tillsyns- och tillståndsansvarig Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Telefon: 0142-854 08

 

Utbildningsledare

Stefan Bergh
Utbildningar för allmänheten
Telefon: 0142-85403 eller 0730-60 17 78