Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Mätningsenheten

Mätningsenheten svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som behövs vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag (utstakningar, kontrollmätningar och liknande) åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare. 

Kontakt

Mätningstekniker

Ingemar Johansson

Telefon: 073-060 27 19

ingemar.johansson@mjolby.se


Samuel Asp
Telefon: 072-504 66 54

samuel.asp@mjolby.se


Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18

joseph.ostfeldt@mjolby.se


byggnad@mjolby.se