Byggnads- och räddningsnämnden

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads-och landskapsmiljö. Nämnden ska också följa utvecklingen i kommunen och ta de initiativ som behövs när det gäller planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden prövar ansökningar om bygglov, marklov och rivningslov samt övervakar efterlevnaden av plan- och bygglagen och övrig speciallagstiftning.

Reglemente Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnads- och räddningsnämndens presidium

Ordförande
Anders Steen (C)

1:e vice ordförande
Kjell Gustafsson (S)

2:e vice ordförande
Per-Olof Lindelöf (M)

Förtroendemannaregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se


Nämndsekreterare

(Anne-Charlotte) Anna Selvin
Telefon: 010-234 51 87

byggnad@mjolby

Senast publicerad