Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen, har uppsikt över kommunens bolag, ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, bereder ärenden till kommunfullmäktige, begär in yttranden och upplysningar från nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän och yttrar sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Cecilia Burenby (S)

1:e vice ordförande
Birgitta Gunnarsson (C)

2:e vice ordförande
Lars-Åke Pettersson (M)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 010-234 50 00
Fax: 010-234 51 20

mjolbykommun@mjolby.se


Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 010-234 53 73

carina.asman@mjolby.se

Senast publicerad