Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen, har uppsikt över kommunens bolag, ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, bereder ärenden till kommunfullmäktige, begär in yttranden och upplysningar från nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän och yttrar sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Cecilia Burenby (S)

1:e vice ordförande
Birgitta Gunnarsson (C)

2:e vice ordförande
Lars-Åke Pettersson (M)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20

mjolbykommun@mjolby.se

 

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se