Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Nämnder och förvaltningar

Varje förvaltning och kontor hör till en politisk nämnd. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän, de är inte är politiskt tillsatta. Förvaltningscheferna är ansvariga inför respektive nämnd.

Tjänstemännen utreder olika ärenden och ser till att kommunstyrelsens kommunfullmäktiges och nämndernas beslut blir genomförda.

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, tillväxtkontoret, medborgarservice och personalavdelningen. Kommundirektör och är Dag Segrell.

Miljökontoret och Räddningstjänsten är gemensamma för Mjölby och Boxholms kommuner.


Förvaltningar och kontor

Förvaltning

Chef

E-postadress

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell

mjolbykommun@mjolby.se

Byggnadskontoret

Jimmy Johansson

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulf Johansson

kulturofritid@mjolby.se

Miljökontoret

Jenny Asp-Andersson

miljo@mjolby.se

Omsorgs- och socialförvaltningen

Tillförordnad chef Caroline Strand

social@mjolby.se

Räddningstjänsten

Johan Forsgren

raddning@mjolby.se

Service- och teknikförvaltningen

AnnKristin Rådberg

tekniska@mjolby.se

Utbildningsförvaltningen

Christer Lordh

utbildning@mjolby.se