Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro.

KOMMUN & POLITIK

Nämnder och förvaltningar

Varje förvaltning och kontor hör till en politisk nämnd. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän, de är inte är politiskt tillsatta. Förvaltningscheferna är ansvariga inför respektive nämnd.