Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett antal dagstidningar i ett tidningsställ.

Nyheter

Nu måste vi spara på vattnet

Under hösten 2018 och vintern 2019 kom det väldigt lite nederbörd, vilket har medfört att våra grundvattennivåer fortfarande är låga. Vi ser en risk i att förra årets stora torka upprepar sig så därför ber vi nu alla, även du som har egen brunn, att vara sparsam med vårt dricksvatten och tänka på vad det används till. 

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet i Mjölby kommun tas i huvudsak från Svartån via Högbymon.

Om vattennivån i Svartån skulle sjunka mycket, kan det hända att det inte går att pumpa upp vatten fort nog för att försörja ledningsnätet som vanligt.

Just nu råder inga restriktioner, men kommunen bevakar utvecklingen och om situationen kräver det, kan exempelvis bevattningsförbud införas.

Om du har egen brunn

När du har egen vattenförsörjning är det  du som fastighetsägare som har ansvar för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att det har en godkänd kvalitet.

Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Faktablad om vad du kan göra om brunnen sinarPDF

Mer information.

Exempelbild