Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nu är kultur- och ungdomskulturstipendiaterna utsedda

En kommun utan kultur och konstnärer skulle allt verka bra fattig… I Mjölby kommun har vi ett rikt och mångfacetterat kulturliv, genom kulturstipendiet och ungdomskulturstipendiet vill vi uppmuntra och stödja personer som är verksamma inom kulturområdet. Stort grattis till Svartå Soffteater och Helena Raivo!

På sitt sammanträde 29 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela årets kulturstipendium till Kulturföreningen Svartå Soffteater med följande motivering:

” Kulturföreningen Svartå Soffteater firar under 2019 10 år som teaterproducent i Mjölby kommun. De har byggt upp en väl fungerande verksamhet, där uppbyggnad av en scen på Sörby rundloge med 200 publikplatser ingår. De har på så sätt skapat ett välkommet, nytt och fräscht tillskott av scenkonst för en bred målgrupp i Mjölby kommun.”

Ungdomskulturstipendiet går till Helena Raivio som är född i Mjölby men just nu studerar i Oslo.

Motiveringen lyder: ” Helena har sedan gymnasiet studerat och uttryckt sig inom bild och form med en stor bredd av olika konstyttringar, såsom textil, video, teckning, skulptur och performance. Gemensamt för hennes skapande är de texter som Helena skriver och därefter skapar ifrån. Stipendiet ger Helena möjlighet att genomföra ett pågående projekt vid konsthögskolan i Oslo.”

Stipendierna är på 15 000 kronor vardera och delas ut i samband med nationaldagsfirandet.

Rosor

Publicerad 30 april 2019