Försäkringar

Elever inom barnomsorgen, grundskolan och på gymnasiet samt personer inom vissa av kommunen särskilt utsedda verksamheter, till exempel dagverksamheten, omfattas av olycksfallsförsäkring som tecknas av kommunen. Det finns också en så kallad Kommunförsäkring som omfattar all egendom och verksamhet som bedrivs inom kommunen. Kommunens försäkringsgivare är Protector.

Olycksfall och tillbud

Försäkringen gäller under skoltid eller verksamhetstid. Med skoltid eller verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i förskola, skola och vuxenutbildning, samt resor till och från verksamheten.

Försäkringen gäller även för andra aktiviteter som är ordnade av skolan eller verksamheten och godkända av rektor eller motsvarande. Det kan gälla exempelvis skolresor eller praktik.

Försäkringen gäller inte på fritiden, därför måste varje familj ta ställning till vilket försäkringsskydd man vill ha och själva teckna lämplig försäkring.

I försäkringsbrevet kan du läsa om vilka som omfattas av försäkringen och under vilka tider den gäller: 

Försäkringsbrev för olycksfallsförsäkringPDF

Skadeanmälan görs av målsman, vårdnadshavare eller elev direkt till Protector.

Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida

Skadeanmälningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ifylld och undertecknad skadeanmälan i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan,
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
skador@protectorforsakring.se

Telefon: +46 8-410 637 00

Kommunförsäkring

Kommunen tecknar egendoms- och ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring för de som är anställda av kommunen. Egendomsförsäkringen gäller för all egendom som kommunens äger eller ansvarar för. Ansvarsförsäkringen gäller vid eventuell skadeståndsskyldighet för kommunen. Ansvarsförsäkringen gäller för alla anställda och vissa övriga kategorier som exempelvis skolelever som utför praktik vid ett privat företag.

Har du frågor om ansvarsförsäkringen är du välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Kontakt

Vid frågor:

Administratör
Lovisa Östfelt
Telefon 0142- 854 48
E-post lovisa.ostfelt@mjolby.se

Adminstrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 0142-850 23

velid.jahic@mjolby.se