Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Kris & beredskap

Kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.