Din säkerhet

Du själv göra din och andras tillvaro tryggare på många sätt. Dels genom att förbereda dig rent praktiskt inför risken att en kris inträffar och dels genom att hålla dig informerad. Längst ner på sidan finns några bra länkar på Dinsäkerhet.se. Sidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så får du information vid en kris

Vid en allvarlig händelse i kommunen använder vi Mjölby kommuns webbplats som främsta informationskanal. På första sidan publicerar vi löpande infomation om händelseutvecklingen. Andra kanaler som kan användas är kommunens facebooksida, radio (P4 Östergötland), tv och varingssignalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA). När krisen är framme är det viktigt att du håller dig i säkerhet och informerad om händelsen.

Skriv ut