Räddningstjänst

Räddningstjänsten lyder under byggnads- och räddningsnämnden enligt lagen om skydd mot olyckor. Sedan många år samverkar räddningstjänsterna i Mjölby och Boxholm, det gemensamma namnet är Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm.

Operativ räddningstjänst

I den operativa räddningstjänsten har ställföreträdande räddningschefen det övergripande ansvaret för sex brandmästare och fyra skiftlag med en brandförman och fyra till fem brandmän i varje skift. På deltidsstationen i Skänninge finns tre skiftlag med tre deltidsbrandmän i varje skift. I kommunen finns även ett brandvärn i Önnebo med tio man som har jour på frivillig basis.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor har räddningschefen det övergripande ansvaret med inriktning mot systematiskt brandskyddsarbete gentemot kommunala förvaltningar och företag i kommunen. Räddningstjänsten har även en utbildningsavdelning med en utbildningsansvarig, en brandförman samt fyra utbildare tillika brandmän, de utbildar i ett antal kurser inom brand och första hjälpen.

Kontakt

Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm

Telefon: 0142-854 00
raddning@mjolby.se
Adress: Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby


Jourhavande brandmästare

Telefon: 0142-854 05