Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölby har länets bästa myndighetsutövning gentemot företag

Idag kom Sveriges kommuners och landsting (SKL) undersökning av hur nöjda företagarna är med kommunernas myndighetsutövning gentemot företagen i Sverige. Mjölby kommun placerar sig på plats 30 i rankingen av totalt 171 kommuner och är bäst bland de östgötska kommuner som deltar. Norrköping återfinns på plats 90, Linköping på 124, Finspång på 125 och Motala på 135. Mjölby kommun har klättrat 25 placeringar i rankingen sedan förra mätningen.

Undersökningen visar att företagen är särskilt nöjda med bygglovshanteringen i Mjölby kommun, så nöjda att kommunen hamnar på 3:e plats i landet när man jämför kommunerna sinns emellan!

- Vi har arbetat konsekvent de senaste åren med att utveckla servicen och myndighetsutövningen gentemot företagen i kommunen berättar Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. Till exempel har all myndighetsutövande personal utbildats och jag vill verkligen passa på att ge en eloge till de anställda som arbetar med detta och bidrar till det fina resultatet.

- Ett annat område som vi har arbetat med är direktkontakten med företagen i form av ett näringslivsråd. Där ingår ett antal representanter för företag och företagsorganisationer i kommunen och tillsammans arbetar vi med konkreta åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen, berättar Cecilia Burenby.

SKL:s undersökning är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2018 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor.

Nöjd-kund-index per myndighetsområde för Mjölby kommun respektive riket, 100 är max. Förra mätningens index inom parentes):

Nöjd-kund-index per myndighetsområde för Mjölby kommun respektive riket‌
Myndighetsområde
NKI Mjölby kommun
NKI Sverige i genomsnitt
Brandskydd
81 (för få ärenden 2017)
80 (79)
Bygglov
87 (82)
63 (63)
Livsmedelskontroll
78 (70)
77 (74)
Markupplåtelse
För få ärenden 2017, 2018
72 (72)
Miljö- och hälsoskydd
69 (67)
69 (69)
Serveringstillstånd
För få ärenden 2018 (79)75 (75)
Totalt
78 (74)
72 (71)


För områdena brandtillsyn, markupplåtelse och serveringstllstånd är antalet deltagande företag för få för att redovisas.

Företagarna får också tycka till om sex olika serviceområden som alla får högt eller mycket högt betyg totalt sett för kommunen. Bemötande är det område med högst betyg, 85. Företagarna ger tillgänglighet 82, effektivitet 81, rättssäkerhet 80, information 79 samt kompetens 76.

Mjölby kommuns näringslivschef Torbjörn Sjögren framhåller hur stor betydelse företagsklimatet har för jobben och kommunens utveckling.

- En god kommunal service gör det lätt för företagare att etablera sig och att expandera i kommunen. Då blir jobben och antalet invånare fler, avslutar han.

SKLs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om undersökningen.

Cecilia Burenby
Torbjörn Sjögren