Sya förskola

Sya förskola ligger i utkanten av Sya samhälle med skogen och naturen inpå knuten. Det finns två utegårdar med olika lekmaterial och en varierande terräng som stimulerar barnen till lek och rörelse.

Avdelningar

Sya förskola är en liten förskola med en avdelning där barn 1-5 år går tillsammans.

Vår verksamhet

I vårt arbete utgår vi från förskolans värdegrund: "En förskola där alla känner trygghet och glädje i mötet. Där all barn bemöts som unika individer med lika värde".

Leken har stor betydelse i vår verksamhet. Förskolan arbetar tematiskt och anpassar verksamheten utifrån barnens ålder och var i sin utveckling de befinner sig. Lärmiljöer och material, både inomhus och utomhus, är hela tiden föränderliga utifrån barnens behov och intresssen. För att synliggöra barns lärande använder vi oss, både barn och pedagoger, av digitala verktyg t.ex. Ipad, QR-koder, projektor och Instagram.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Peggy Gustavsson

Telefon: 010-234 56 40

peggy.gustavsson@mjolby.se


Administratör

Anne-Lii Mautner

Telefon: 010-234 59 84

anne-lii.mautner@mjolby.se


Telefon

010-234 60 78 eller 0702-02 92 84


Adress

Sya förskola, Hydingevägen 23, 595 96 Mjölby

Senast publicerad