Föredragningslistor och protokoll från utbildningsnämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till nämndsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Nämndsekreterare
Carin Dahlberg
Telefon: 0142-853 77
carin.dahlberg@mjolby.se

Föredragningslistor

Protokoll