Föredragningslistor och protokoll från tekniska nämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till nämndsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Nämndsekreterare
Jenny Ristorp
Telefon: 0142-854 95
jenny.ristorp@mjolby.se

Föredragningslistor

Protokoll