Föredragningslistor och protokoll från omsorgs- och socialnämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till nämndsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Föredragningslistor

Protokoll

Kontakt

Nämndsekreterare

Karin Olsson
Telefon: 010 -234 54 81
karin.i.olsson@mjolby.se


Göran Lidemalm
Telefon: 010-234 52 24
goran.lidemalm@mjolby.se

Senast publicerad