Föredragningslistor och protokoll från omsorgs- och socialnämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till nämndsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Nämndsekreterare
Helena Kugelberg-Palmqvist
Telefon: 0142-854 81
helena.kugelberg-palmqvist@mjolby.se

Göran Lidemalm
Telefon: 0142-852 24
goran.lidemalm@mjolby.se

Föredragningslistor

Protokoll