Föredragningslistor och protokoll från kultur- och fritidsnämnden

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till nämndsekreterare så försöker vi ordna ett läsbart format.

Nämndsekreterare
Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

Föredragningslistor

Protokoll