Kallelser, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig så försöker vi ordna ett läsbart format.

Föredragningslistor och handlingar

Protokoll

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se