Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Anmäla frånvaro och ledighet

Mjölby kommun har infört systemet Tieto Education/förskola planering på alla förskolor och fritidshem. Via en app eller med hjälp av sms kan vårdnadshavare anmäla frånvaro och ledighet, eller ändra schema. Anmälan registreras i systemet och kan läsas av personalen i förskolan eller på fritidshemmet.

Funktioner i appen

Appen finns att ladda ner i App Store eller Google play.

Frånvaro

Här kan du anmäla frånvaro för ditt/dina barn med placering i förskola eller fritidshem och få överblick av anmäld och rapporterad frånvaro. Du kan anmäla heldag/del av dag.

Barnschema

Här kan du registrera nytt eller ändra befintligt schema för ditt/dina barn med placering i förskola eller fritidshem. Schema registreras för samtliga veckor. För att registrera rullande schema finns en smidig kopieringsfunktion. Vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan registrera schema var för sig.

Inloggning

För att garantera säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt BankID. Tieto Edu stödjer inloggning för en vecka – efter en vecka krävs ny inloggning. Du beställer Mobilt BankID från din internetbank.

Startsida och navigering

På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där funktionerna används. Du kan välja att använda funktionerna för alla barn direkt på startsidan eller "swipa" till enskilt barn för att ta del av funktionerna för det barnet. När du klickar på en funktion visar barnikonen för vilket eller vilka av dina barn informationen berör.

I menyn under "Inställningar" finns möjlighet att välja språk. Tieto Edu stödjer språken svenska, engelska, finska och norska.

I menyn under "Hjälp" finns hjälptexter för samtliga funktioner i Tieto Education. 

SMS-funktioner

Om du inte har tillgång till "appen" samt vid info-meddelande kan du skicka sms till: 076-944 60 44.

För att registreringarna ska bli rätt måste personnummer och klockslag skrivas på ett särskilt sätt. Det är också viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd bara vanligt mellanslag, använd inte "Enter" så det blir ett radbyte istället.

Personnummer måste skrivas såhär: ååmmdd-xxxx.

Klockslag ska skrivas såhär: klockan 10:00 anges 1000

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro som skickas in efter klockan 18:00 registreras för nästa dag. Vid sjukfrånvaro måste enny anmälan göras varje dag.

Sms för sjukfrånvaro hel dag, exempel: Frv ååmmdd-xxxx (Förskola) Fri ååmmdd-xxxx (fritids)

Sms för sjukfrånvaro del av dag, exempel: Frv ååmmdd-xxxx 1000-1200 (förskola) Fri ååmmdd-xxxx 1000-1200 (fritids)

Ledighet

Sms för ledighet hel dag, exempel: Ledig ååmmdd-xxxx 170213

Sms för ledighet längre period, exempel: Ledig ååmmdd-xxxx 170213-170217

Sms för ledighet del av dag, exempel: Ledig ååmmdd-xxxx 170213 1000-1200

Information

Information som skickas in efter klockan 18.00 registreras på nästa dag.

Sms för information, exempel: Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00 (Max 160 tecken på meddelandet.)