Jämförelser

Mjölby kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Vi mäter och jämför kommunens verksamheter med andra kommuners och då det är möjligt även med verksamheter i privat regi. Jämförelser med andra kommuner stimulerar till att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Du som kommuninvånare får en bild av vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

För att du ska kunna jämföra Mjölby kommuns service och resultat med andra kommuner har vi samlat länkar till dokument och rapporter här.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se