Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Undersökningar "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
Socialstyrelsen sammanställer varje år resultat från de nationella mätningarna för att kunna jämföra verksamheternas kvalitet inom hemtjänst och äldreboende.

Undersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen särskilt boende i Mjölby kommun 2019?PDF

Undersökningen vad tycker de äldre om äldreomsorgen hemtjänst i Mjölby kommun 2019?PDF

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11