Service per telefon och e-post

Vi vill att du ska känna dig väl mottagen när du kontaktar Mjölby kommun. Vi finns till för många målgrupper; medborgare, företagare, elever, kunder, anhöriga, föreningar och besökare. Gemensamt är att alla förväntar sig att få en god service.

Kommunens verksamheter behöver vara tillgängliga på tider, platser och kanaler där invånare, företag och besökare vill möta oss. Ett sätt att undersöka detta är att mäta kommunens service via telefon och epost. Undersökningen är frivillig och genomförs årligen av ett oberoende företag på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I undersökningen 2018 deltog 152 kommuner.

I korta drag visar mätningen från hösten 2018 att kommunens växel är snabb på att ta emot inringande telefonsamtal och att medarbetarna är bra på att lämna kontaktuppgifter när allmänheten mejlar. Däremot behöver kvaliteten på svaren när frågor ställs via telefon bli högre. Men även ge snabbare svar på frågor som kommer via e-post.

Alla förvaltningar har tagit del av resultatet och fått vägledning i hur de kan arbeta för att förbättra resultatet. Exempel på förbättringsåtgärder är; att växeln kan bevara fler frågor, utbilda medarbetare i att ge bättre service, mer information på kommunens hemsida och tillhandahålla fler e-tjänster.

Läs hela rapporten Servicemätning KKiK 2018PDF