Service per telefon och e-post

Vi vill att du ska känna dig väl mottagen när du kontaktar Mjölby kommun. Vi finns till för många målgrupper; medborgare, företagare, elever, kunder, anhöriga, föreningar och besökare. Gemensamt är att alla förväntar sig att få en god service.

Kommunens verksamheter behöver vara tillgängliga på tider, platser och kanaler där invånare, företag och besökare vill möta oss. Ett sätt att undersöka detta är att mäta kommunens service via telefon och epost. Undersökningen är frivillig och genomförs årligen av ett oberoende företag på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I undersökningen 2019 deltog 126 kommuner.

I korta drag visar mätningen från hösten 2019 kommunens växeln är snabb på att svara och att medarbetarna är bra på att lämna kontaktuppgifter när allmänheten mejlar.

Ett område att förbättra är att administratörerna i växeln direkt svarar på frågor istället för att hänvisa till verksamheterna.

Läs hela rapporten Servicemätning KKiK 2019 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad