Nöjd-kund-index företag

Mjölby kommun vill vara en riktigt bra plats för företagande. En god kommunal service är en viktig del i företagsklimatet och därför mäter vi årligen upplevelsen av vår service. Resultatet blir ett verktyg för oss att kunna utveckla vår verksamhet.

Mjölby kommun har den bästa bygglovshanteringen i Sverige 2019. Det tycker företagarna som fått svara på en enkät från Sveriges kommuner och regioner i en undersökning. Sett till den totala myndighetsutövningen gentemot företagare återfinns kommunen på en mycket hedrande elfte plats i landet.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd.

Företagarna får tycka till om sex olika serviceområden och där får kommunens myndighetsutövning ett högre betyg än landets genomsnittsbetyg (anges inom parentes). För Mjölby kommun är bemötande med ett NKI på 84 (79) det område som får högst betyg. Därefter följer kompetens 81 (75), tillgänglighet 81 (74), rättssäkerhet 80 (75), effektivitet 80 (73) och information 78 (72).

Läs hela undersökningen 2019 Pdf, 730 kB, öppnas i nytt fönster.

Två personer går i en industrilagerlokal.


Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

Senast publicerad