Nöjdhet medborgarservice

November 2019 genomfördes en undersökning där personer som haft kontakt med Medborgarservice fick svara på fyra frågor om hur de upplevde den hjälp de fick. Sammanfattningsvis var de intervjuade väldigt nöjda med servicen på Medborgarservice.

  • Totalt svarade 36 personer på kundundersökningen.
  • 100 procent svarade att de tyckte det var mycket lätt att komma i kontakt med Medborgarservice.
  • 92 procent var nöjda med servicen/resultatet.
  • Bemötandet ansåg 97,2 procent av de svarande var mycket bra.
  • Det sammanfattande betyget på kontakten med Medborgarservice gav 92 procent högsta betyg.
  • De intervjuade fick även möjligheten att lämna sina egna kommentarer.

  Under november genomfördes en kundundersökning på Medborgarservice. Några av kommunens medborgare som haft ett ärende till Medborgarservice under vecka 45 och 46 kontaktades. Kundundersökningen bestod av fyra frågor och en öppen formulering, där den svarande kunde kommentera själv.

  36 personer kontaktades via telefon och alla svarade på kundundersökningen.

  Var det lätt att komma i kontakt med Medborgarservice?

  100 procent eller 36 personer av de svarande tyckte det var lätt att komma i kontakt med Medborgarservice.

  Hur upplevde du servicen/resultatet??

  92 procent eller 33 personer av de svarande att de var nöjda med servicen/resultat, 8 procent eller 3 personer svarade att de var ganska nöjda med servicen/resultatet.

  Hur var bemötandet?

  92 procent eller 33 personer av de svarande tyckte att bemötandet var mycket bra, 13 procent eller 5 personer tyckte att bemötandet var bra.

  Sätt betyg på din kontakt med Medborgarservice, där 1 är lägsta betyg och 4 är högsta betyg.

  87 procent eller 31 personer av de svarande satte högsta betyg 4, som helhet vad gällde kontakten med Medborgarservice, 8 procent eller 3 personer satte betyg 3.

  Kommentarer

  Några av de svarande lämnade kommentar:

  • Bemötandet är toppen.
  • Definitivt nöjd med servicen.
  • Jag vill gärna ge en 10 i betyg på min kontakt med Medborgarservice.
  • Alla är jättebra och jättetrevliga.
  • Allt var så bra och trevlig personal.
  • Allt kan ju bli bättre.
  • Absolut nöjd med servicen.
  • Mycket bra bemötande.
  • Väldigt nöjd med servicen.
  • Trevlig personal.
  • Allt är mycket bra och trevlig personal.
  • Nöjd med samtalet till Medborgarservice men inte nöjd med resultatet (felanmälan).
  • Nöjd med Medborgarservice men inte med sophämtningen.

  Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

  Kontakt

  Enhetschef Medborgarservice

  Maria Karlsson
  Telefon: 010-234 50 68

  maria.karlsson@mjolby.se