Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra

  • Säkerhetsabetet på gång- och cykelvägar samt gator och vägar pågår ständigt liksom utbyggnad av gång- och cykelbanenätet.
    Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

  • Informationskampanj för ökad trygghet, projekt mot våldsbejakande extremism, samverkan utifrån polisöverenskommelsen.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.