Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

 • Arbete med värdegrund, fokuseringen på ständiga förbättringar som syftar till att ge snabbare och ännu bättre service av förvaltningen.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Arbetar med idrottsråd och kulturråd för att möta kunder och brukare och ge möjlighet till påverkan.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter, riktlinjer för medborgardialog, medborgardialog kring bostadsbyggande, införande av e-tjänster, framtagande av telefoni och e-postpolicy:
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning.
  Ansvarig: räddningstjänsten

 • Arbeta förebyggande med rådgivning genom att ta fram kvalitetsdeklarationer för rådgivning och klagomålshantering.
  Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.